För bättre hälsa och vård

Leverantörer av hälsofrämjande produkter sedan 1930
 
 

Tradition, kunskap, kvalitet

Mycket har hänt under det knappa sekel som snart passerat sedan entreprenörsparet Nils och Maud Undén startade Aktiebolaget Atoma och lanserade den första produkten på apotek 1930. Deras passionerade entreprenörsanda och visioner lever dock alltjämt vidare och fortsätter att vägleda oss än idag, fyra generationer senare. Genom affärsdivisionerna, Pharmatoma och Medicatoma tillhandahåller vi olika typer av hälsofrämjande produkter till apotek och vårdgivare med målsättningen att bidra till bättre hälsa och vård.
 

Affärsområden

Apoteksdistribution

Utforska vårt utbud av produkter för konsument på apotek

Sjukvårdsdistribution

Utforska vårt utbud av professionella produkter för vårdgivare

Stolt partner till ledande varumärken

 


Atoma har sedan 1930 arbetat för att tillhandahålla produkter som kan bidra till hälsa och välbefinnande. Genom affärsdivisionerna Pharmatoma och Medicatoma marknadsför, säljer och distribuerar vi innovativa hälsofrämjande produkter inom flertalet kategorier på apotek och till vårdgivare. Produktsortimentet består både av egna och internationella samarbetspartners varumärken.