Integritetspolicy

 

Integritetspolicy

POLICY FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER HOS AKTIEBOLAGET ATOMA (556028-5404)

Datum för fastställande: 2021-02-19

Bakgrund
Den 25 maj 2018 började den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gälla.
Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya dataskyddsförordningen (2018:218) är
till för att öka säkerheten kring hur personuppgifter behandlas (nedan kallad förordningen).

Definitioner
Besökare
Den person eller det företag som besöker hemsidan.

Kontakttagare
Den person eller det företag som kontaktar oss.

Personuppgifter (nedan kallade ’uppgifterna’)
Detta kan vara olika uppgifter som kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t ex namn, bild, ljudinspelning och även elektroniska identiteter och krypterade uppgifter som t ex en IP-adress. Definitionen inkluderar i denna policy även företag som inte är juridisk person.

Tredje part
Utomstående part, person eller företag, som inte tillhör vårt företag.

Syfte
Denna policy ska tillse att vi behandlar uppgifterna i enlighet med förordningen.

Policy
för besökare
Vår hemsideleverantör (tredje part) använder cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster och hålla vår sajt uppe. En cookiebanner som kan klickas bort visas för nya besökare längst ned på sidan. På detta vis uppmärksammas besökaren om cookies och kan därmed välja att fortsätta (och godkänna cookies) alternativt lämna sidan.
för kontakttagare
Vi lagrar enbart uppgifterna för att kontakttagaren ska kunna kontakta oss.
Vi använder endast uppgifterna för att vi ska kunna svara kontakttagaren.
Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part, utan de används enbart för vårt interna bruk.
Vi lagrar uppgifterna i enlighet med de krav som aktuell lagstiftning föreskriver.

Lagring & hantering
När kontakttagaren kontaktar oss lagras följande uppgifter;

  • Namn 
  • Mailadress och/eller telefonnummer

Genom att kontakta oss godkänner kontakttagaren att dessa uppgifter sparas. Kontakttagaren har alltid rätt att ta del av uppgifterna och begära korrigering eller radering av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter.


Atoma har sedan 1930 arbetat för att tillhandahålla produkter som kan bidra till hälsa och välbefinnande. Genom affärsdivisionerna Pharmatoma och Medicatoma marknadsför, säljer och distribuerar vi innovativa hälsofrämjande produkter inom flertalet kategorier på apotek och till vårdgivare. Produktsortimentet består både av egna och internationella samarbetspartners varumärken.