Om företaget

 

Historia

Det började i Basel

Genom goda vänner i Basel, Schweiz kom entreprenörsparet Nils och Maud Undén i slutet på 1920-talet i kontakt med en produkt som kom att bli början på en företagshistoria som sträckt sig över generationer.

 

Första produkten på apotek

Paret Undéns nystartade bolag, Aktiebolaget Atoma blev Skandinavisk generalagent för produkten som kallades "den läkande oljan". Under det egna varumärket Oleum Basilieum® ("oljan från Basel" på latin) lanserades produkten 1930 på svenska apotek. Den lilla flaskan fick en självklar plats i många familjers badrumsskåp som det "ideala husapoteket" och kom med tiden att bli en klassiker som finns kvar än idag!

 

Utökad produktportfölj

Produktportföljen kom efter hand att utökas med flera naturprodukter, men även kemtekniska artiklar och livsmedel. Egen tillverkning, lagring och utleverans med egna budbilar, skedde från huvudkontoret på Gamla Brogatan i Stockholm.

Företaget idag

Familjeföretag i generationer

Mycket har hänt under det knappa sekel som snart passerat sedan företaget grundades. Företaget ägs och drivs dock alltjämt av samma familj och Nils och Mauds passionerade entreprenörsanda och visioner lever vidare och fortsätter att vägleda oss än idag, fyra generationer senare.

 

Apotek & vårdgivare

Genom affärsdivisionerna, Pharmatoma och Medicatoma tillhandahåller vi olika typer av hälsofrämjande produkter till konsumenter via apotek och till vårdgivare med målsättningen att bidra till bättre hälsa och vård.

 

Litet men internationellt företag

Vi må vara ett mindre familjeägt bolag, men vår profil har alltid haft stark internationell prägel. Idag består vårt omfattande nätverk av såväl svenska och nordiska som europeiska och amerikanska partners, huvudsakligen verksamma inom medicinteknik.

 

Kvalitet och regulatori i fokus

Vår ambition om att tillhandahålla produkter som kan bidra till bättre hälsa och vård säkerställs genom att enbart arbeta med väldokumenterade och certifierade produkter samt noggrant följa de myndighetskrav som ställs på såväl produkterna som företaget. Vårt kvalitetsledningssystem är anpassat till Läkemedelsverkets regler och standarder om god distributionssed (GDP).


Atoma har sedan 1930 arbetat för att tillhandahålla produkter som kan bidra till hälsa och välbefinnande. Genom affärsdivisionerna Pharmatoma och Medicatoma marknadsför, säljer och distribuerar vi innovativa hälsofrämjande produkter inom flertalet kategorier på apotek och till vårdgivare. Produktsortimentet består både av egna och internationella samarbetspartners varumärken.