Om företaget

 

Historia

Entreprenörsparet Nils och Maud Undén fann genom goda vänner i Schweiz vad som på den tiden kom att kallades för "den läkande oljan". Med. Dr. Keller i Lugano skrev: "Dess verkan är i allmänhet frappant. Man frågar sig huru det kan vara möjligt, att några droppar av denna olja kan åstadkomma så underbara verkningar".

Paret Undéns nystartade bolag, Aktiebolaget Atoma, fick 1930 generalagenturen för oljan på den nordiska marknaden, varpå man skapade det egna varumärket
Oleum Basilieum® (latin för "oljan från Basel"). Oleum Basileum® marknadsfördes som "det ideala husapoteket" och den klassiska lilla flaskan kom med tiden att få en självklar plats i många familjers badrumsskåp.

Produktportföljen kom efter hand att utökas med flera naturprodukter, men även kemtekniska artiklar och livsmedel. Egen tillverkning, lagring och utleverans med egna budbilar, skedde från huvudkontoret på Gamla Brogatan i Stockholm.

Företaget idag

Idag, 90 år efter grundandet, är Atoma fortfarande ett familjeföretag och drivs numera av tredje och fjärde generation. Vi marknadsför och säljer främst medicintekniska produkter, biocidprodukter, kosmetik och kosttillskott. Vår produktportfölj innehåller såväl våra egna som andra företags varumärken.

Atomas ambition är att enbart tillhandahålla produkter av allra högsta kvalitet, effekt och säkerhet, vilket vi uppnår genom att:

  • arbeta med produkter baserade på väl dokumenterade råvaror som är producerade enligt kontrollerade och certifierade tillverkningsprocesser
  • noggrant följa de myndighetskrav som ställs på våra produkter och oss som företag

Atoma arbetar i enlighet med Läkemedelsverkets regler och standarder om god distributionssed (GDP).

I tillägg till produktsortimentet erbjuder vi även skräddarsydda upplägg för att ta in produkter på den svenska apoteksmarknaden, med möjlighet att nå även de andra nordiska apoteksmarknaderna. Läs mer om samarbetsmöjligheter här.


Kontakta oss

Aktiebolaget Atoma
Vargmötesvägen 2D
186 30 Vallentuna
Tel: 08-59076000
Fax: 08-59076050
info@atoma.se

Om oss

Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. Under drygt 90 års tid har vi varit verksamma som apoteksleverantör, med huvudfokus att marknadsföra och sälja unika hälsofrämjande produkter inom en rad olika områden.

Snabblänkar