Miljö

 

Miljöpolicy

Atoma ska:

  • leva upp till och följa de miljölagar och regler som gäller för vår verksamhet

  • medverka till att minska användandet av naturresurser och påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt för vår verksamhet

  • arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar

  • eftersträva att våra tillverkare och leverantörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav

  • visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden

Producentansvar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Vi tar vårt producentansvar genom att vara anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), vilket är ett företag vars uppdrag är att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt, så att de kan återföras i kretsloppet och bli till nya produkter. FTI gör detta på uppdrag av de producenter som tar sitt hållbarhetsansvar.

Svensk Glasåtervinning (SGÅ)

Eftersom en del av våra produkter säljs i glasflaskor, är vi även anslutna till Svensk Glasåtervinning (SGÅ), vilket är ett företag som ansvarar för insamling och återvinning av glasförpackningar som blir till ny glasråvara. Glasåtervinning sparar naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas används mindre energi och koldioxid än om man utgår från ny råvara.


Kontakta oss

Aktiebolaget Atoma
Vargmötesvägen 2D
186 30 Vallentuna
Tel: 08-59076000
Fax: 08-59076050
info@atoma.se

Om oss

Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. Under drygt 90 års tid har vi varit verksamma som apoteksleverantör, med huvudfokus att marknadsföra och sälja unika hälsofrämjande produkter inom en rad olika områden.

Snabblänkar