Miljö

 

Miljöpolicy

Atoma ska:

  • leva upp till och följa de miljölagar och regler som gäller för vår verksamhet

  • medverka till att minska användandet av naturresurser och påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt för vår verksamhet

  • arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar

  • eftersträva att våra tillverkare och leverantörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav

  • visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden

Producentansvar

Ett aktivt producentansvar är en av de viktigaste delarna i vårt miljöarbete. Vi tar vårt producentansvar genom att vara ansluten till följande insamlings- och återvinningssystem:
=> EL-Kretsen
=> Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)
=> Svensk Glasåtervinning (SGÅ)

Atoma har sedan 1930 arbetat för att tillhandahålla produkter som kan bidra till hälsa och välbefinnande. Genom affärsdivisionerna Pharmatoma och Medicatoma marknadsför, säljer och distribuerar vi innovativa hälsofrämjande produkter inom flertalet kategorier på apotek och till vårdgivare. Produktsortimentet består både av egna och internationella samarbetspartners varumärken.