Miljö

 

Miljöpolicy

I enlighet med vår miljöpolicy arbetar vi aktivt för miljön och strävar efter att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Producentansvar

Vi tar vårt producentansvar genom att vara anslutna till FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, vilket är ett företag vars uppdrag är att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt, så att de kan återföras i kretsloppet och bli till nya produkter. FTI gör detta på uppdrag av de producenter som tar sitt hållbarhetsansvar.

Eftersom en del av våra produkter säljs i glasflaskor, är vi även anslutna till SGÅ, Svensk Glasåtervinning, vilket är ett företag som ansvarar för insamling och återvinning av glasförpackningar som blir till ny glasråvara. Glasåtervinning sparar naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas används mindre energi och koldioxid än om man utgår från ny råvara.


Kontakta oss

Aktiebolaget Atoma
Vargmötesvägen 2D
186 30 Vallentuna
Tel: 08-59076000
Fax: 08-59076050
info@atoma.se

Om oss

Atoma är ett familjeföretag grundat 1930. Under drygt 90 års tid har vi varit verksamma som apoteksleverantör, med huvudfokus att marknadsföra och sälja unika hälsofrämjande produkter inom en rad olika områden.

Snabblänkar